Rosarium je ružin vrt, tajno meditacijsko mjesto, prostor mističkog vjenčanja. Ruža je nadljubav koja sve otapa u ljepoti i potpunom predanju. Ruža je i središte osobe, nadsrce i predstavlja trajno preoblikovanje bića. Ponirući u visine nebeskog plavetnila zalazim u prostore iskričave realnosti unutrašnjih svjetova. Plamtećim ružama multipliciram jedinstvo u sferičnoj formi vječnosti.

2007.

Tabula rasa - nemoguće je zauzeti takvu poziciju kada se pokušavaju sagledati umjetnička djela koja istražuju motiv nabijen složenim simboličkim konotacijama. Situacija postaje tim složenija ukoliko je simbol pradavnog korijena odnosno kada se provlači razlicitim vremenskim periodima. Taj simbol poprima različita značenja tj. mijenja oblik adaptirajući se specifičnostima vremena, mjesta, psihe. Kako čitati slikarski niz Glorie Oreb?
Termin preobrazbe odvodi promatrača u razmatranje o 'otvorenom' u pristupu djelu umjetnosti. Kategoriju otvorenog djela razrađuje U. Eco, autor romana čiji naslov uključuje ružu. Sklon sam toj ruži pridružiti kvalitetu alkemičarskih preobražaja. Preobrazba se i dogodila u suvremneosti preuzetoj formi povijesnog romana.
Odakle potječe ruza Glorie Oreb?
Iz vrta, doslovno! Odabrana ruža (ili ruže) zabilježena je fotoaparatom te kao takva poslužila kao predložak sljedećih preobražaja, onih slikarskih. Ponavljanjem istog motiva dvanaest puta umjetnica ružu preobraženih svojstava vraća u 'vrt' kao mjesto meditativne koncentracije. Meditacija i jest temeljena na disciplini kojom se postižu drugi i drugačiji oblici svijesti. Promatrač se svakako nalazi na polju meditacije koja ne treba nužno biti asocirana s kršćanstvom kao religijom koja dominira u ovom podneblju. U podlozi 'vrta' intuira se nemjerljiva 'dimenzija' neba koja upucuje na nadstvarnost.

Dalibor Prančević