Iz predgovora kataloga 2. dana hrvatskog performancea :
S druge strane, Varaždin nam je ove godine ponudio i projekte koji se odlikuju gotovo klasičnim teatarskim pristupom, ali i djela s apsolutnom samozatajnošću izvođača, gdje se u oba slučaja izbjegava davanje moralnih sudova. Tako je Gloria Oreb posve neprimjetno izvela vlastiti performance u atelijeru Darwina Butkovića. Ona je jednostavno pripremila hranu za posjetitelje koji, zabavljeni impresivnim identitetom radnog prostora, nisu primijetili stvarni razlog posjeta rečenome mjestu. Orebova je bez velikih pretenzija pošla od klasične mantre svakoj procesualnosti, pretpostavivši da – ako je umjetnost jednako život – ono mora biti i da je život jednako život, podrazumijevajući pri tome kako se život može izjednačiti sa svime što ga omogućuje. Odavde do izjednačavanja života, hranjenja i umjetnosti odista postoji tek jedan mali korak. Štoviše, Gloria Oreb promatra sam čin pripreme hrane kao svojevrsnu transmutaciju materijala, ali cilj njezinog postupanja nije konačna i neobavezna kontemplacija nad estetskim (hranjivim) objektom, kamenom mudrosti umjetničkog artefakta, već osvještavanje naše sasvim obvezujuće tjelesnosti. Konačno, nije li i sakrament Pričesti zapravo svojevrsna konzumacija «Tijela» jedne božanske osobe?

Vladimir Rismondo

2002.

HDLU Varaždin ...