Instalaciju čine: deset fotografija tijela printanih u sitotisku na bijeloj pvc podlozi + zvuk pjevušenja reproduciran sa cd playera. S jedne strane naglašena fragmentiranost tijela izražena u 10 kadrova pojedinih dijelova tijela u formatima 120x80 cm, a sa druge strane nježan i meditativan zvuk instaliran u tom izdvojenom prostoru daje instalaciji ugođaj koji otvara prostor osobne inventure.

2002.

Zvuk