Zrcalo u zlatnom okviruobjekt je refleksije u prostor druge realnosi. Bajkovitost područja obrnute stvarnosti izoštrava viđenje svijeta sa ove strane pa možemo postaviti pitanje: što nas zaokuplja više, dimenzija ispred ili iza ogledala. Provirivanje u ogledalo nije samo zagledavanje u odraz već je i upoznavanje realnosti koja u transmisiji na zrcalnoj opni stvara zbiljski trenutak spoznaje. Množina mogućih realnosti kondenzira se na ogledalu. Zlatni okvir označitelj je konteksta objekta ali i fizički nositelj zrcalnog stakla. Zlato je u analogiji sa suncem, svjetlošću a zrcalo je sunčani simbol. Odražavanje svijetlosti je prijenosnik i daje obrnutu sliku zbilje; zrcalo je simbol simbolizma.No, pojam zrcala je i oznaka taštine a zlato pohlepe i konzumerizma... Dakle, zagledajmo se u zlatnu komoru prema unutra ali i prema vani!

2009.

HULU Split ...